Τεχνολογικοί Συνεργάτες

Τεχνολογικοί Συνεργάτες

Στρατηγικές επιλογές συνεργασίας με κορυφαίους τεχνολογικούς οίκους, μας επιτρέπουν να σας προτείνουμε τις πλέον κατάλληλες λύσεις που απαντούν στις δικές σας ανάγκες

Η SingularLogic επενδύει σε στρατηγικές ...

Η SingularLogic επενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες πληροφορικής που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας αλλά και με αυτές που τη διαμορφώνουν.  Ταυτόχρονα διατηρεί μακρόχρονη και επιτυχημένη συνεργασία με τους μεγαλύτερους Διεθνείς οίκους Τεχνολογίας και έχει αναπτύξει εξειδικευμένες και πιστοποιημένες ομάδες στελεχών, για κάθε τομέα συνεργασίας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Οι συνεργασίες αυτές σε συνδυασμό με την φιλοσοφία του Technology for Business, μας επιτρέπουν να επιλέγουμε και να διαμορφώνουμε το κατάλληλο μείγμα τεχνολογίας και καινοτομίας ώστε να υλοποιούμε τις βέλτιστες εκείνες λύσεις που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους και τις ανάγκες του κάθε πελάτη και διασφαλίζουν την απόδοση της επένδυσής του, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη και το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, TCO, των προσφερόμενων λύσεων.


SAP Silver Partner
SAP Silver Partner
ServiceNow Specialist Partner
ServiceNow Specialist Partner
Microsoft Silver Partner
Microsoft Silver Partner
  • Application Integration
  • Cloud Platform
  • Cloud Productivity
  • Data Analytics
ORACLE Partner
ORACLE Partner
  • Sell Expertise, Resell Oracle Cloud
  • Build, Sell, Service Oracle License & Hardware Products
HP Partner
HP Partner
  • HP Amplify Power Services Partner
  • Managed Print Services Specialist
IBM Silver Partner
IBM Silver Partner
Value Added Partner
Value Added Partner
Strategic Partner
Strategic Partner