Λύσεις IoT για Ευφυείς Πόλεις

Λύσεις IoT για Ευφυείς Πόλεις

Ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων IoT Intelligent Cities που βοηθά τις σύγχρονες πόλεις να λαμβάνουν στοχευμένες αποφάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους

Ευφυείς Πόλεις
Ψηφιοποίηση για τις σύγχρονες πόλεις
Ευφυείς Πόλεις
Ψηφιοποίηση για τις σύγχρονες πόλεις
Η αξιοποίηση των δεδομένων «χτίζει» ευφυείς πόλεις
Η αξιοποίηση των δεδομένων «χτίζει» ευφυείς πόλεις

Οι ΟΤΑ στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού, υιοθετούν ψηφιακές τεχνολογίες, υπηρεσίες και συστήματα, με στόχο να παρέχουν αποδοτικότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, να επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση πόρων και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τα δεδομένα των ψηφιακών τους συστημάτων πρέπει να αναλύονται γρήγορα, να συνδυάζονται, να φιλτράρονται και να μεταφράζονται σε χρήσιμες πληροφορίες για τη λήψη στοχευμένων αποφάσεων. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι αυτά τα δεδομένα δεν είναι άμεσα και εύκολα διαθέσιμα, ενώ απαιτείται η είσοδος σε πολλά και διαφορετικά συστήματα λογισμικού ταυτόχρονα, για τη συλλογή τους. Επιπλέον δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί με ακρίβεια και ταχύτητα, ποιες πληροφορίες είναι χρήσιμες, έτσι ώστε οι ΟΤΑ και να τις αξιοποιήσουν κατάλληλα.

Παράλληλα πολλά συστήματα και αισθητήρες που διαθέτουν οι Δήμοι μπορεί είναι παλαιά και το κόστος αντικατάστασή τους επιβαρύνει τον προϋπολογισμό τους. Έτσι τα συστήματα θα πρέπει να διασυνδεθούν με τους αισθητήρες, ώστε να μπορέσουν να λάβουν την απαιτούμενη πληροφορία.

Το ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων IoT Intelligent Cities βασίζεται στην SenseOne IoT Platform και προσφέρει στους ΟΤΑ αυτοματοποιημένη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων από οποιοδήποτε σύστημα, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη λειτουργία μιας έξυπνης πόλης.

Σύνθετα δεδομένα σε ένα απλοποιημένο περιβάλλον
Σύνθετα δεδομένα σε ένα απλοποιημένο περιβάλλον

H SingularLogic με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρέχει ευέλικτες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες τους.  Ως software integrator και σε συνεργασία με τη SenseOne, εταιρεία του Ομίλου Space Hellas, σχεδιάζει και υλοποιεί έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε ΟΤΑ και σε τεχνολογίες IoT, που βασίζονται στην cloud ΙοΤ πλατφόρμα της SenseOne και στο οικοσύστημα λύσεων Intelligent Cities της SenseOne οι οποίες μπορούν να διασυνδεθούν και με τα υπόλοιπα συστήματα που διαθέτει μία πόλη.

Με την υιοθέτηση των λύσεων αυτών οι ΟΤΑ αποκτούν τον απαραίτητο, συνδετικό τεχνολογικό ιστό μεταξύ ανθρώπων, πληροφορικών συστημάτων, φυσικών υποδομών και εξοπλισμού, που απλοποιεί το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για να γίνουν οι πόλεις φιλικότερες, να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους, να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους και να εξοικονομήσουν πολύτιμα κεφάλαια. Παράλληλα, αποκτούν ένα σημαντικό εργαλείο για την αυτοματοποίηση σημαντικών καθημερινών εργασιών από τη διαχείριση δικτύων και υποδομών όπως οδοφωτισμός, λύματα, απορρίμματα, ύδρευση και αποχέτευση), τους κτιριακούς αυτοματισμούς, τη θέρμανση και τον κλιματισμό στα δημοτικά κτίρια και τα σχολεία, τη συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων όπως εκπομπές CO2 και επίπεδα ηχορύπανσης, έως τη διαχείριση και τη συντήρηση πάγιου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Διασυνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα
μεταξύ συστημάτων και υποδομών της σύγχρονης πόλης σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Διασυνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα
μεταξύ συστημάτων και υποδομών της σύγχρονης πόλης σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον
Dashboards, ΚΡΙs & Alerts
Dashboards, ΚΡΙs & Alerts
Αυτοματοποιημένα Reports
Αυτοματοποιημένα Reports
Πολλαπλά integrations
Πολλαπλά integrations
Επεκτασιμότητα
Επεκτασιμότητα
ΛΥΣΕΙΣ
Ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων IoT Intelligent Cities
ΛΥΣΕΙΣ
Ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων IoT Intelligent Cities
Κάντε το επόμενο βήμα
στον ψηφιακό μετασχηματισμό της πόλης σας
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ