Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης

Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης

Θέλουμε να παρέχουμε αξιόπιστες και κοινωνικά υπεύθυνες υπηρεσίες και λύσεις πληροφορικής, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Πληροφοριών και Υπηρεσιών Πληροφορικής, όπως επιβεβαιώνεται από τις σχετικές πιστοποιήσεις κατά ISO 9001, ISO14001, ISO 27001 και ISO 20000.