Managed Print Services

Managed Print Services

Υπηρεσίες Διαχειριζόμενης Εκτύπωσης - MPS που  αφορούν στη διαχείριση και βελτιστοποίηση της εκτυπωτικής διαδικασίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Τα ευέλικτα μοντέλα συνεργασίας, η ευρύτητα επιλογής εξοπλισμού και η ισχυρή εμπειρία της SingularLogic εγγυώνται την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας

MANAGED PRINT SERVICES
MANAGED PRINT SERVICES
Εξασφαλίστε έλεγχο και μείωση στα κόστη σας
Εξασφαλίστε έλεγχο και μείωση στα κόστη σας

Οι υπηρεσίες MPS απευθύνονται σε μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και οργανισμούς που αναζητούν βέλτιστη κάλυψη των εκτυπωτικών τους αναγκών με άμεση μείωση του σχετικού εκτυπωτικού κόστους, με πλήρη έλεγχο των συστημάτων, με ελεγχόμενες χρεώσεις και πλήρη τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της SingularLogic αναλαμβάνουν τη μελέτη και ανάλυση των εκτυπωτικών αναγκών για τη βέλτιστη αξιοποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού και πιθανή τοποθέτηση νέου, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού, τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού και την υποστήριξη της υπηρεσίας.

Η SingularLogic έχει υλοποιήσει πολυάριθμα έργα MPS που εξασφαλίζουν μείωση κόστους, εξοικονόμηση πόρων και αναβάθμιση υποδομών.

Η υπηρεσία MPS περιλαμβάνει :Ανάλυση ανα

Η υπηρεσία MPS περιλαμβάνει :

  • Ανάλυση αναγκών για εκτύπωση, σάρωση, fax και φωτοτύπηση
  • Μελέτη αξιοποίησης υφιστάμενου εξοπλισμού και τοποθέτησης νέου
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού
  • Συντήρηση εξοπλισμού, καθώς και το κόστος των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων (εκτός του χαρτιού)
  • Δυνατότητα παροχής ενιαίων χρεώσεων (ασπρόμαυρη/έγχρωμη σελίδα) και χρήση απαιτούμενου λογισμικού για τη διαχείριση αναλωσίμων
  • Εκπαίδευση προσωπικού
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Αναβαθμίστε τις υποδομές σας
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Αναβαθμίστε τις υποδομές σας
Ελεγχόμενο περιβάλλον διαχείρισης κόστους εκτυπώσεων
Ελεγχόμενο περιβάλλον διαχείρισης κόστους εκτυπώσεων
Μείωση εκτυπωτικών μονάδων & όγκου εκτυπώσεων
Μείωση εκτυπωτικών μονάδων & όγκου εκτυπώσεων
Μείωση χρόνου απασχόλησης του τμήματος IT
Μείωση χρόνου απασχόλησης του τμήματος IT
Εγκατάσταση μηχανημάτων φιλικών στο περιβάλλον με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Εγκατάσταση μηχανημάτων φιλικών στο περιβάλλον με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων
Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων
Μείωση ενεργειακού κόστους
Μείωση ενεργειακού κόστους
Απομακρυσμένη & επιτόπια υποστήριξη, 24x7x365
Απομακρυσμένη & επιτόπια υποστήριξη, 24x7x365
MANAGED PRINT SERVICES
Διασφαλίστε την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα
MANAGED PRINT SERVICES
Διασφαλίστε την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα

Eξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό αναλαμβάνει πλήρως την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού και της υπηρεσίας. Ανανέωση αναλωσίμων, προληπτική συντήρηση συσκευών, ταχύτατη αποκατάσταση βλαβών σύμφωνα με  SLA. Αξιολόγηση του εκτυπωτικού εξοπλισμού με στόχο την καλύτερη λειτουργία των τμημάτων του οργανισμού και μετακίνηση/προσθήκη συσκευών όπου απαιτείται. H προσαρμογή και υιοθέτηση νέων printing policies περιλαμβάνονται στην υπηρεσία.

Έλεγχος ταυτότητας χρήστη (Pin, access card, domain account) για τη χρήση συσκευών

Δημιουργία και διαχείριση αναφορών (ανά user, device, group, date, quarter, year κ.λπ.) και εξαγωγή αυτών σε πολλαπλές μορφές

Κάντε το επόμενο βήμα
Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λύσεις και Υπηρεσίες πληροφορικής σχεδιασμένες για τις δικές σας ανάγκες
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λύσεις και Υπηρεσίες πληροφορικής σχεδιασμένες για τις δικές σας ανάγκες