Συγκέντρωση και μετάδοση εκλογικών αποτελεσμάτων

Συγκέντρωση και μετάδοση εκλογικών αποτελεσμάτων

Η SingularLogic υποστηρίζει το Υπουργείο Εσωτερικών στο έργο της συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων των Εκλογών - Εθνικών, Ευρωεκλογών, Περιφερειακών, Δημοτικών και Δημοψηφισμάτων - από το 1981


ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η SingularLogic αποτελεί τον αξιόπιστο κ

Η SingularLogic αποτελεί τον αξιόπιστο και σταθερό συνεργάτη του Υπουργείου Εσωτερικών, που μπορεί να αναλάβει την πλήρη κάλυψη του έργου των εκλογών σε πολλαπλούς τομείς: 

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση λογισμικού
 • Παροχή και εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Διάθεση ανθρώπινου δυναμικού
 • Προβολή αποτελεσμάτων
 • Διοίκηση και συντονισμός έργου

Με δεδομένη την κρισιμότητα και το βαθμό ευθύνης που αντιστοιχεί στο έργο των εκλογών, η SingularLogic παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας σε συνεχή βάση και προσαρμόζει συνεχώς τις υποδομές της σε λογισμικό και εξοπλισμό.

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Εμπειρία, εγκυρότητα, ταχύτητα
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Εμπειρία, εγκυρότητα, ταχύτητα
Καινοτομία & Τεχνογνωσία
Καινοτομία & Τεχνογνωσία
Εμπειρία & Ικανότητα
Εμπειρία & Ικανότητα
Εγκυρότητα & Ταχύτητα
Εγκυρότητα & Ταχύτητα
Αξιοπιστία & Ασφάλεια
Αξιοπιστία & Ασφάλεια
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών
 • Συνεχής ανασχεδιασμός του λογισμικού, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
 • Δημιουργία  υποσυστημάτων και μηχανογραφικών διαδικασιών με σκοπό τη βέλτιστη υποστήριξη του κρατικού μηχανισμού στην εκτέλεση των εκλογών
 • Σύστημα SRT (Secure Results Transmission), που επιτρέπει τη μετάδοση των αποτελεσμάτων απευθείας από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο με ηλεκτρονικό μέσο (Tablet)
 • Πολλαπλοί τρόποι παρουσίασης των αποτελεσμάτων για την πληρέστερη και ταχύτερη ενημέρωση των πολιτών
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών για πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οθόνες αποτελεσμάτων, για smart phones σύγχρονης τεχνολογίας
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ) που αφορά στη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων που βρίσκονται στο εξωτερικό και στον εκσυγχρονισμό της εκλογικής διαδικασίας, το οποίο διασυνδέεται με το κεντρικό σύστημα εκλογών.
 • Εκτεταμένο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που διασυνδέει  μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών σε μεγάλο πλήθος περιφερειακών σημείων (Υπουργείο Εσωτερικών,  Κέντρο Τύπου, Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, πολιτικά κόμματα, τηλεοπτικά κανάλια, κ.λπ.)
 • Υπερσύγχρονο Data Center  της SingularLogic για την επιχειρησιακή υποστήριξη του έργου
 • Εφεδρικές υποδομές που εξασφαλίζουν τη λειτουργία σε ειδικές συνθήκες  (διπλά συστήματα, γραμμές κ.λπ.).
 • Συγκρότηση ομάδας υλοποίησης του έργου των εκλογών, που απαρτίζεται από περισσότερα από 500 μέλη. Παρουσία του προσωπικού της SingularLogic  με υποστηρικτικό ρόλο σε όλα τα περιφερειακά σημεία εκτέλεσης του έργου
 • Λειτουργία εκτεταμένου τμήματος τηλεφωνικής παροχής βοήθειας (Help Desk) στον κρατικό μηχανισμό διάθεσης εκλογικού υλικού, καθώς και στους δικαστικούς αντιπροσώπους για το σύστημα SRT
 • Εξειδικευμένη υλοποίηση προβολής αποτελεσμάτων για τηλεοπτικούς σταθμούς, με άμεση διασύνδεση με τη βάση δεδομένων των εκλογών
 • Συνολική υποστήριξη προβολής των αποτελεσμάτων μέσω Internet
 • Συνεχής ροή αποτελεσμάτων προς όλα τα μέσα πληροφόρησης
 • Η διοίκηση του έργου εκτελείται στο ανώτατο επίπεδο της διοικητικής δομής της εταιρείας.
 • Υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών έργων
 • Δημιουργία και συντήρηση αποθετηρίου γνώσης
 • Μέτρηση απόδοσης και επανεξέταση των διαδικασιών διοίκησης έργων