SenseOne IoT Platform

SenseOne IoT Platform

Απόλυτα τεχνολογικά ουδέτερη πλατφόρμα IoT που συλλέγει, αξιοποιεί και οπτικοποιεί δεδομένα από διαφορετικές πηγές συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας με βιώσιμο τρόπο

SenseOne IoT Platform
Απαράμιλλη διαλειτουργικότητα
SenseOne IoT Platform
Απαράμιλλη διαλειτουργικότητα
Πολύτιμη και έγκαιρη πληροφόρηση για τη λήψη στοχευμένων αποφάσεων
Πολύτιμη και έγκαιρη πληροφόρηση για τη λήψη στοχευμένων αποφάσεων

Η SenseOne IoT Platform διαλειτουργεί με διαφορετικές συσκευές, αισθητήρες, μηχανές και πληροφοριακά συστήματα, συλλέγει τα πρωτογενή δεδομένα, τα οποία ενοποιεί και οπτικοποιεί, παρέχοντας κατανοητές και αξιοποιήσιμες πληροφορίες σε μία ολιστική εικόνα, για την έγκαιρη και στοχευμένη λήψη αποφάσεων.

Η SingularLogic ως software integrator και σε συνεργασία με τη SenseOne, εταιρεία του Ομίλου Space Hellas, σχεδιάζει και υλοποιεί έργα διασύνδεσης με τεχνολογίες IoT, που βασίζονται στην cloud πλατφόρμα της SenseOne. Οι ΙοΤ λύσεις της πλατφόρμας εστιάζουν σε κρίσιμους τομείς λειτουργίας Πόλεων, Βιομηχανιών, Επιχειρήσεων και Κτηρίων και συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων, στη μείωση του κόστους, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της αποδοτικότητας, με βιώσιμο τρόπο.

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Διαλειτουργικότητα & Ολιστική εικόνα δεδομένων
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Διαλειτουργικότητα & Ολιστική εικόνα δεδομένων
Βελτιστοποίηση κατανάλωσης πόρων
Βελτιστοποίηση κατανάλωσης πόρων
Event Based
Event Based
Διαχείριση Big Data
Διαχείριση Big Data
Πολλαπλά integrations
Πολλαπλά integrations
ΛΥΣΕΙΣ
Ευφυείς, βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις, βιομηχανίες, επιχειρήσεις και κτήρια
ΛΥΣΕΙΣ
Ευφυείς, βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις, βιομηχανίες, επιχειρήσεις και κτήρια
ENERGYSENSE
Εντοπίστε ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας

Η λύση EnergySense προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης εγκαταστάσεων, μηχανών και συσκευών σε κτίρια, βιομηχανίες και άλλες υποδομές, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων

Περισσότερα
IOT ΓΙΑ ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
Η αξιοποίηση των δεδομένων «χτίζει» ευφυείς πόλεις

Ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων IoT Intelligent Cities που βοηθά τις σύγχρονες πόλεις να λαμβάνουν στοχευμένες αποφάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους

Περισσότερα
Κάντε το επόμενο βήμα
Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας