Software Integration

Software Integration

Εξειδίκευση, σύγχρονες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές συνδυάζονται για την αξιοποίηση του συνόλου των πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας της επιχείρησής σας να ανταποκρίνεται στοχευμένα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο

SOFTWARE INTEGRATION
SOFTWARE INTEGRATION
Αξιοποιήστε το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων σας
Αξιοποιήστε το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων σας

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πολλά και διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους και να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες προκλήσεις του επιχειρηματικού τους περιβάλλοντος. Η χρήση ασύνδετων μεταξύ τους πολλαπλών συστημάτων αποτελεί ένα γεγονός που διαμορφώνει περίπλοκες και απαιτητικές ΙΤ αρχιτεκτονικές, οι οποίες είναι δυσλειτουργικές και ακριβές στη συντήρησή τους, ενώ παράλληλα δεν αξιοποιείται το σύνολο της διαθέσιμης πληροφορίας από τον οργανισμό.

Η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων και εφαρμογών, που πιθανά να βρίσκονται και σε διαφορετικές τοποθεσίες ή και σε δομές cloud, κατέχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο συνδεδεμένο κόσμο του σήμερα. 

Αποκτήστε την ευελιξία που χρειάζεστε
Αποκτήστε την ευελιξία που χρειάζεστε

Οι υπηρεσίες Software Integration της SingularLogic, σχεδιάζουν, διαμορφώνουν και υλοποιούν τη συνολική ΙΤ αρχιτεκτονική, που ενοποιεί και αξιοποιεί αποτελεσματικά τη μέγιστη λειτουργικότητα όλων των συστημάτων και των δεδομένων της επιχείρησης, ενισχύοντας την επιχειρηματική της ευελιξία για την επίτευξη των στόχων της, την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς της, αλλά και τη σημαντική μείωση στα κόστη της.

Η SingularLogic διαθέτει μεγάλη εμπειρία, από τα πολυάριθμα έργα Software Integration που έχει υλοποιήσει, από την απλή ολοκλήρωση δύο συστημάτων και τη δημιουργία ειδικών Integration Layer, έως τη χρήση ειδικών εργαλείων για την κάλυψη εξειδικευμένων απαιτήσεων.

Με βαθιά τεχνογνωσία και εξειδίκευση η SingularLogic ανταποκρίνεται με τις κατάλληλες τεχνολογίες, λύσεις και μεθοδολογίες στις μοναδικές απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης, παρέχοντας προστιθέμενη αξία στην επιχειρηματική της λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Εξειδικευμένη εμπειρία στο Software Integration
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Εξειδικευμένη εμπειρία στο Software Integration
Τεχνογνωσία
Τεχνογνωσία
Επιχειρηματική κατανόηση σε πολλούς κλάδους
Επιχειρηματική κατανόηση σε πολλούς κλάδους
Ικανότητα υλοποίησης σύνθετων έργων
Ικανότητα υλοποίησης σύνθετων έργων
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SOFTWARE INTEGRATION
Η ολοκλήρωση διαφορετικών συστημάτων και εφαρμογών επιδρά στην επιτυχία της επιχείρησή σας
Κατάλληλες τεχνολογίες, λύσεις και μεθοδολογίες προσαρμόζονται στις μοναδικές απαιτήσεις κάθε επιχείρησης
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SOFTWARE INTEGRATION
Η ολοκλήρωση διαφορετικών συστημάτων και εφαρμογών επιδρά στην επιτυχία της επιχείρησή σας
Κατάλληλες τεχνολογίες, λύσεις και μεθοδολογίες προσαρμόζονται στις μοναδικές απαιτήσεις κάθε επιχείρησης

Ανάλυση αναγκών και Σχεδιασμός ΙΤ αρχιτεκτονικής

Η σωστή ανάλυση των απαιτήσεων και των αναγκών της επιχείρησης, είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση ενός επιτυχημένου σχεδιασμού IT αρχιτεκτονικής για την ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών. Ο σχεδιασμός αυτός ενδέχεται να περιλαμβάνει προτάσεις για εναλλακτικές λύσεις που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησης από άποψη κόστους και οφέλους. 

Υλοποίηση ολοκλήρωσης

Βασισμένη στο σχεδιασμό και στην προτεινόμενη ΙΤ αρχιτεκτονική, η υλοποίηση μπορεί να βασίζεται σε διαφορετικές τεχνολογίες και λύσεις, ή και να περιλαμβάνει τη χρήση εξωτερικών συστημάτων και εργαλείων, για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

Κάντε το επόμενο βήμα
Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λύσεις και Υπηρεσίες πληροφορικής σχεδιασμένες για τις δικές σας ανάγκες
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λύσεις και Υπηρεσίες πληροφορικής σχεδιασμένες για τις δικές σας ανάγκες
BUSINESS APPLICATION CONSULTING
Ανακαλύψτε το κατάλληλο μίγμα τεχνολογιών για τις δικές σας ανάγκες

Έμπειροι σύμβουλοι εστιάζουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των κατάλληλων ψηφιακών λύσεων, βάσει των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου κάθε επιχείρησης, συμβάλλοντας ...

Περισσότερα
MICROSOFT POWER PLATFORM
Τα δεδομένα σας, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Εργαλεία ψηφιακής αυτοματοποίησης με χαμηλές ή και μηδενικές απαιτήσεις κώδικα για την απλοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, την ανάπτυξη εφαρμογών ...

Περισσότερα
SOFTWARE DEVELOPMENT
Εξειδικευμένο λογισμικό για τις δικές σας ανάγκες

Αποκτήστε την ευελιξία που χρειάζεστε για να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού σας πλεονεκτήματος, με λύσεις που εστιάζουν στις δικές σας απαιτήσεις

Περισσότερα
DIGITAL WORKFLOWS WITH SERVICENOW
Απλά, εργαστείτε καλύτερα με τα digital workflows της ServiceNow

Ενισχύστε την αποδοτικότητα των εργαζομένων σας με βελτιστοποιημένες ροές εργασίας σε όλο το εύρος της επιχείρησής σας, εξαλείψτε τα σιλό πληροφορίας δημιουργώντας απρόσκοπτες εμπειρίες και προστιθέμενη αξία, δουλεύοντας πιο γρήγορα και πιο έξυπνα σε μία και μόνο πλατφόρμα

Περισσότερα