Model Hospital Management System

Model Hospital Management System

Καινοτόμο σύστημα Διαχείρισης Νοσοκομείων που βασίζεται στην πλατφόρμα SAP για την ενιαία διαχείριση διαδικασιών και λειτουργιών, ενώ διασυνδέεται και διαλειτουργεί με όλα τα συστήματα του οργανισμού Υγείας

MODEL HOSPITAL MANAGEMENT SYSTEM
MODEL HOSPITAL MANAGEMENT SYSTEM
Εμπειρία και Τεχνογνωσία
Εμπειρία και Τεχνογνωσία

Η λύση Model Hospital Management System, ενσωματώνει την τεράστια επιχειρηματική γνώση της SingularLogic για το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα Υγείας, μέσα από υλοποιήσεις σύνθετων έργων.

Καλύπτει με ολοκληρωμένο τρόπο τόσο τις back-office όσο και τις front-office λειτουργίες των Οργανισμών Υγείας. Παρέχει πλήρη διασυνδεσιμότητα με άλλες συμπληρωματικές εφαρμογές, ενώ συνεργάζεται με όλες τις ειδικές εφαρμογές που λειτουργούν οι Οργανισμοί Υγείας, όπως διαχείρισης Βιοπαθολογικών ή Ακτινοδιαγνωστικών Εργαστηρίων (LIS, RIS, PACS).

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της SingularLogic, μέσω βέλτιστων πρακτικών, υποστηρίζουν επιχειρησιακά τον οργανισμό Υγείας και τον βοηθούν ουσιαστικά στην ομαλή και αποδοτική υιοθέτηση της λύσης, καλύπτοντας τις εξειδικευμένες ροές εργασιών και ανάγκες του, αλλά και τη διασύνδεση μεταξύ των λύσεων/εφαρμογών στους διαφορετικούς τομείς του.

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις εξειδικευμένες ανάγκες σας
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις εξειδικευμένες ανάγκες σας

Το Model Hospital Management System, διαχειρίζεται ολοκληρωμένα το σύνολο του φάσματος των υπηρεσιών υγείας όπως διαδικασίες, υλικά, φάρμακα, κλίνες, εμπορικές πολιτικές και άλλα. Παράλληλα, μπορεί να παρακολουθεί το σύνολο των διαδικασιών και των δεδομένων από διαφορετικά Νοσοκομεία σε περιπτώσεις ομιλικών δομών.

Προσφέρει διαφάνεια και αμεσότητα στην πληροφόρηση στη διοίκηση των Ιατρικών και Διαγνωστικών Κέντρων, παρέχοντας την απαιτούμενη ευελιξία για τη λήψη αποφάσεων, τη μείωση του κόστους διαχείρισης, τον έλεγχο των διαδικασιών και την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Η λύση ενσωματώνει την εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση της SingularLogic στον κλάδο τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο όσο και σε τεχνολογικό και μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε οργανισμού με πολλά διαφορετικά εναλλακτικά μοντέλα.

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Επένδυση υψηλής απόδοσης
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Επένδυση υψηλής απόδοσης
Καινοτόμος Τεχνολογία
Καινοτόμος Τεχνολογία
Ευρεία Λειτουργικότητα
Ευρεία Λειτουργικότητα
Εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων
Εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων
Εξειδικευμένη υποστήριξη
Εξειδικευμένη υποστήριξη
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Εξειδικευμένη λειτουργικότητα για τις δικές σας ανάγκες
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Εξειδικευμένη λειτουργικότητα για τις δικές σας ανάγκες
 • Διαχείριση Ασθενούς με πλήρη καταγραφή των κινήσεων που τον αφορούν
 • Διαχείριση Κλινικών και Τμημάτων καθώς και Προγραμματισμός Πόρων
 • Οικονομική παρακολούθηση Υπηρεσιών (Εξετάσεις, Υλικά, Φάρμακα), διασύνδεση με τη Λογιστική, καθώς και on-line ενημέρωση αποθεμάτων
 • Διασύνδεση με Εργαστήρια βασισμένη στο πρότυπο HL7 (L.I.S., R.I.S, PACS.)
 • Κλείσιμο Ραντεβού, για αποτελεσματική διαχείριση εσωτερικών πόρων (ιατροί, ιατρικά μηχανήματα, αίθουσες) και εκτέλεση των ιατρικών επισκέψεων των ασθενών (CRM)
 • Καμπάνιες, για προσέγγιση Δυνητικών Πελατών που αφορούν στην υπενθύμιση επανάληψης επισκέψεων – εξετάσεων με βάση πχ. το φύλο ή την ηλικία (CRM)
 • Loyalty σχήματα, για την ενίσχυση της πιστότητας των Πελατών-Μελών, με παρακολούθηση των συμπεριφορών, της ενθάρρυνσης και της ανταμοιβής τους με Κάρτα Μέλους (CRM)
 • Ολοκλήρωση εφαρμογών με Τηλεφωνικά Κέντρα (Call Center)

Ενοποίηση και Προβολή των Ιατρικών Δεδομένων σε οποιαδήποτε συσκευή από ιατρούς ή και ασθενείς. Δείτε περισσότερα εδώ ...

 • Συνεργασία με κάθε σύστημα P.A.C.S που είναι συμβατό με DICOM (Vendor Neutral Archive)
 • Αρχειοθέτηση Ιατρικών Εικόνων και πορισμάτων στο Data Center της SingularLogic
 • Απομακρυσμένη πρόσβαση σε ιατρικές εικόνες
 • Ασφάλεια & διαθεσιμότητα πληροφορίας (Disaster Recovery)
Κάντε το επόμενο βήμα
Αναβαθμίστε τη δυναμική της επιχείρησής σας
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λύσεις και Υπηρεσίες πληροφορικής σχεδιασμένες για τις δικές σας ανάγκες
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λύσεις και Υπηρεσίες πληροφορικής σχεδιασμένες για τις δικές σας ανάγκες
PERSONAL HEALTH RECORD
Ασφαλής και άμεση πρόσβαση στα δεδομένα υγείας

Εξασφαλίζει στον ασθενή εξατομικευμένη και ποιοτική φροντίδα, βελτιωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και ενισχυμένη εμπειρία διαχείρισης του ιστορικού του και βοηθά τον Οργανισμό Υγείας να έχει μια ολιστική εικόνα στα δεδομένα υγείας του ασθενή, διευκολύνοντας στη διάγνωση και στην επιλογή θεραπείας, αλλά και στην έρευνα και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας που απασχολεί.

Περισσότερα
ΛΥΣΕΙΣ HRMS
Ξεκλειδώστε τα πλεονεκτήματα του HRMS

Τα συστήματα Human Resources Management που προτείνει η SingularLogic ξεκινούν από τη μισθοδοσία και με την κλιμακωτή λειτουργικότητα που διαθέτουν, καλύπτουν ολοκληρωμένα τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα

Περισσότερα
ΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ENERGYSENSE
Εντοπίστε τις ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας

Λύση ενεργειακής απόδοσης που προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης εγκαταστάσεων, μηχανών και συσκευών σε κτήρια, βιομηχανίες και άλλες υποδομές, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων

Περισσότερα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SOFTWARE INTEGRATION
Αξιοποιήστε το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων σας

Εξειδίκευση, σύγχρονες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές συνδυάζονται για την αξιοποίηση του συνόλου των πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας της επιχείρησής σας να ανταποκρίνεται στοχευμένα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο

Περισσότερα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MANAGED PRINT
Εξασφαλίστε έλεγχο και μείωση στα κόστη σας

Οι Υπηρεσίες Διαχειριζόμενης Εκτύπωσης (Managed Print Services) που παρέχονται από την SingularLogic προτείνονται για τη διαχείριση και βελτιστοποίηση της εκτυπωτικής διαδικασίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Τα ευέλικτα μοντέλα συνεργασίας, η ευρύτητα επιλογής εξοπλισμού και η ισχυρή εμπειρία της SingularLogic εγγυώνται την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας.

Περισσότερα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DATA CENTER
Ελαχιστοποιήστε την πολυπλοκότητα και τα κόστη σας

Cloud-as-a-Service Data Center υπηρεσίες που σας απαλλάσσουν από on-premise υποδομές, κόστη συντήρησης και μακροχρόνιες δεσμεύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές λειτουργίας

Περισσότερα