Λύσεις για ΟΤΑ

Λύσεις για ΟΤΑ

Η SingularLogic διαθέτει πολυετή εμπειρία σε έργα Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρέχοντας ευέλικτες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού,  προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες τους, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα στην καθημερινή λειτουργία τους και αναβαθμίζοντας την εμπειρία εξυπηρέτησης των πολιτών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Περισσότεροι από 120 φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ., αξιοποιούν καθημερινά τις λύσεις μας
Περισσότεροι από 120 φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ., αξιοποιούν καθημερινά τις λύσεις μας

Οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους προσφέρει η τεχνολογία, προσδοκούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και των επιχειρήσεων που υπάγονται σε αυτούς αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες τους, να απλουστεύσουν και να αναμορφώσουν  χρονοβόρες, κοστοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες, να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα το ανθρώπινο δυναμικό τους, να μειώσουν τα διαχειριστικά τους κόστη και να αυξήσουν τα έσοδά τους.

Η SingularLogic αποτελεί πολλά χρόνια τώρα το στρατηγικό τεχνολογικό Συνεργάτη πολλών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΝΠΔΔ, με καινοτόμες ψηφιακές λύσεις που απαντούν στις ανάγκες τους και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Οι σύμβουλοι της ομάδας ΟΤΑ με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, αποτελούν εγγύηση για την έγκαιρη και επιτυχημένη ολοκλήρωση των έργων,  υποστηρίζουν πανελλαδικά, βοηθώντας στην πλήρη και ομαλή υιοθέτηση των λύσεων, εστιάζοντας στην επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού κάθε οργανισμού.

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Πολυετής εμπειρία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία
Επιτυχημένες υλοποιήσεις έργων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Πολυετής εμπειρία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία
Επιτυχημένες υλοποιήσεις έργων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας
Εξειδίκευση στον κλάδο των ΟΤΑ
Εξειδίκευση στον κλάδο των ΟΤΑ
Ευέλικτες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού
Ευέλικτες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού
Ενίσχυση αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των ΟΤΑ
Ενίσχυση αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των ΟΤΑ
ΛΥΣΕΙΣ
Ευέλικτες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ΟΤΑ
ΛΥΣΕΙΣ
Ευέλικτες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ΟΤΑ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ GENESIS
Οικονομική & Λειτουργική Διαχείριση

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικής και Διοικητικής λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου & Δημοτικές επιχειρήσεις.

Περισσότερα
ELOCALGOVERNMENTS.GR
G2C Cloud Platform

Κανάλι επικοινωνίας, συναλλαγών και εξυπηρέτησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις.

Περισσότερα
HRMS
Μισθοδοσία & Διαχείριση Προσωπικού

Τα συστήματα Human Resources Management που προτείνει η SingularLogic ξεκινούν από τη μισθοδοσία και με την κλιμακωτή λειτουργικότητα που διαθέτουν, καλύπτουν ολοκληρωμένα τη διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου ενός οργανισμού.

Περισσότερα
ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
Ψηφιοποίηση για τις σύγχρονες πόλεις

Ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων IoT Intelligent Cities που βοηθά τις σύγχρονες πόλεις να λαμβάνουν στοχευμένες αποφάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους

Περισσότερα
Κάντε το επόμενο βήμα
Απελευθερώστε τη δυναμική του οργανισμού σας