Δημόσιο Λογιστικό

Δημόσιο Λογιστικό

Το Δημόσιο Λογιστικό είναι μία εξειδικευμένη λύση για τη διαχείριση του ετήσιου Προϋπολογισμού και τη διαμόρφωση αναφορών Μητρώου Δεσμεύσεων για Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

Δημόσιο Λογιστικό
Δημόσιο Λογιστικό
Ενισχύστε την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού σας
Ενισχύστε την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού σας

Το νομοθετικό πλαίσιο υποχρεώνει τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (οργανισμοί που επιχορηγούνται) σε:

 • Ετήσιο Προϋπολογισμό που επιβάλλεται από το Υπουργείο που ελέγχονται
 • Ροή Εγγράφων για την παρακολούθηση Εσόδων Εξόδων
 • Μητρώο Δεσμεύσεων που συμμορφώνεται και με τη νομοθεσία (ληξιπρόθεσμα κ.ά.)

H SingularLogic, με την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της, διαθέτει εξειδικευμένες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού για τους Φορείς του Δημοσίου, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες και στις επιταγές του νομοθετικού πλαισίου που υπάγονται, ενώ οι έμπειροι σύμβουλοί της τους υποστηρίζουν επιχειρησιακά και τους βοηθούν στην ομαλή και αποδοτική ενσωμάτωση της λύσης και στην καθημερινή λειτουργία της.

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Ενιαία Πλnροφόρnσn και συνολική Διαχείρισn των ροών εργασίας και των διαδικασιών
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Ενιαία Πλnροφόρnσn και συνολική Διαχείρισn των ροών εργασίας και των διαδικασιών
Πλούσια λειτουργικότητα
Πλούσια λειτουργικότητα
καλύπτει όλη την απαιτούμενη νομοθεσία
Ενίσχυση παραγωγικότητας
Ενίσχυση παραγωγικότητας
αυτοματοποιημένες εγγραφές & διαδικασίες μειώνουν το χρόνο διεκπεραίωσης
Ταχύτερη εξυπηρέτηση οφειλών τρίτων
Ταχύτερη εξυπηρέτηση οφειλών τρίτων
Επεκτάσιμο λογισμικό
Επεκτάσιμο λογισμικό
με υποσυστήματα ERP, Γενικής Λογιστικής, Διαχείρισης έργων, Συμβάσεων Αγορών, Ιεραρχικές Διαστάσεις, Μητρώο Παγίων κ.ά., για ακόμα περισσότερες δυνατότητες διαμορφώνοντας ένα ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Βελτιστοποιήστε και απλοποιήστε τις διαδικασίες και τις εγκριτικές ροές
Δημόσιο Λογιστικό από τη SingularLogic: Άμεση συμμόρφωση στις επιταγές του νομοθετικού πλαισίου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Βελτιστοποιήστε και απλοποιήστε τις διαδικασίες και τις εγκριτικές ροές
Δημόσιο Λογιστικό από τη SingularLogic: Άμεση συμμόρφωση στις επιταγές του νομοθετικού πλαισίου
 • Εργαλεία για την εύκολη κατάρτιση Προϋπολογισμού ανά τμήμα φορέα, εξαγωγή και εισαγωγή δεδομένων από Excel, δημιουργία Προϋπολογισμού βάσει κονδυλίων προηγούμενης χρονιάς
 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες υποβολής και έγκρισης Προϋπολογισμού
 • Απολογιστικά στοιχεία λογαριασμών
 • Παρακολούθηση εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας
 • Δημιουργία σχετικών αναφορών με δυνατότητα εξαγωγής τους σε μορφή Excel, βάσει της απαιτούμενης γραμμογράφησης
 • Αυτοματοποιημένη ροή μετάβασης εγγραφών από το ένα στάδιο στο επόμενο
 • Έξοδα: Προ-Δέσμευση κονδυλίου, Δέσμευση, Δαπάνη, Αγορά, Χρηματικό ένταλμα, Πληρωμή ενταλμάτων
 • Έσοδα: Βεβαίωση εσόδου, Είσπραξη εσόδου  
 • Πληροφόρηση ανά πάσα στιγμή για την πορεία μιας δαπάνης ή εσόδου
 • Πλήρως ενημερωμένο Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με την εγκύκλιο:  Α.Π.: 2/47972/0026-15/6/2018
 • Παρακολούθηση ληξιπρόθεσμων τιμολογίων
 • Συγχρονισμός οργανωτικών δεδομένων
 • Αυτόματη δημιουργία εγγραφών προς ανάρτηση από κινήσεις
 • Upload εγγράφων με λήψη κωδικού ΑΔΑ
 • Ενημέρωση της διαδικτυακής πύλης Δι@ύγεια και με έγγραφα εκτός συστήματος   
 • Διαχείριση CPV σε όλες τις εμπλεκόμενες οντότητες
Κάντε το επόμενο βήμα
Απελευθερώστε τη δυναμική του οργανισμού σας
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λύσεις και Υπηρεσίες πληροφορικής σχεδιασμένες για τις δικές σας ανάγκες
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λύσεις και Υπηρεσίες πληροφορικής σχεδιασμένες για τις δικές σας ανάγκες