Λύσεις myDATA

Λύσεις myDATA

Επιλέξτε τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας ανάγκες, για τη διαβίβαση των συναλλαγών στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και την ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων σας

ΛΥΣΕΙΣ myDATA
ΛΥΣΕΙΣ myDATA
Ασφάλεια & αξιοπιστία στις φορολογικές σας υποχρεώσεις
Ασφάλεια & αξιοπιστία στις φορολογικές σας υποχρεώσεις

Η τήρηση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων στην ΑΑΔΕ επιφέρει μεγάλες αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, σε ότι αφορά στην τιμολόγηση αλλά και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Για τη διαβίβαση των παραστατικών στο myDATA, όποια λύση και αν επιλέξει η επιχείρηση θα πρέπει να της εξασφαλίζει ασφάλεια, ταχύτητα διαβίβασης, εγκυρότητα, έλεγχο, αυτοματοποιήσεις για να μην διαταράσσεται η καθημερινότητα, και κυρίως συνεχή επικαιροποίηση για συμμόρφωση στις εξελίξεις του myDATA.

Η SingularLogic, με την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία που διαθέτει, σας προτείνει την κατάλληλη λύση για την επιχείρησή σας και εγγυάται μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία στη διαβίβαση των δεδομένων σας στο myDATA

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Τεχνολογικά καινοτόμες και αξιόπιστες λύσεις για κάθε επιχείρηση
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Τεχνολογικά καινοτόμες και αξιόπιστες λύσεις για κάθε επιχείρηση
Ευελιξία επιλογών
Ευελιξία επιλογών
Ασφάλεια & Έλεγχος
Ασφάλεια & Έλεγχος
Αυτοματοποίηση & Ταχύτητα
Αυτοματοποίηση & Ταχύτητα
Φορολογική συμμόρφωση
Φορολογική συμμόρφωση
ΛΥΣΕΙΣ MYDATA
Ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης
Αυτοματοποίηση και απολοποίηση των διαδικασιών για τη διαβίβαση των δεδομένων σας στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
ΛΥΣΕΙΣ MYDATA
Ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης
Αυτοματοποίηση και απολοποίηση των διαδικασιών για τη διαβίβαση των δεδομένων σας στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Για την αποστολή των συναλλαγών εσόδων - εξόδων της επιχείρησης στην Α.Α.Δ.Ε., τη λήψη από την Α.Α.Δ.Ε. των στοιχείων παραστατικών που έχουν αναρτηθεί για λογαριασμό της, με δυνατότητα πολλαπλών ελέγχων και την εισαγωγή νέων και διορθωτικών εγγραφών, ανεξάρτητα από το λογισμικό που λειτουργεί η επιχείρηση.

Έκδοση και διαβίβαση ηλεκτρονικών παραστατικών (μέσω παρόχου) προς τους τελικούς λήπτες και την ΑΑΔΕ, καθώς και  αυθεντικοποίηση, αποδοχή & αρχειοθέτηση τιμολογίων/παραστατικών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Απευθείας διασύνδεση και μεταβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA, μέσα από το ERP της επιχείρησης.

Κάντε το επόμενο βήμα
Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λύσεις και Υπηρεσίες πληροφορικής σχεδιασμένες για τις δικές σας ανάγκες
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λύσεις και Υπηρεσίες πληροφορικής σχεδιασμένες για τις δικές σας ανάγκες