Λύσεις ERP

Λύσεις ERP

Με πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση έργων ERP και ένα ευρύ portfolio εγχώριων και διεθνών λύσεων, προτείνουμε και υλοποιούμε τη βέλτιστη ERP λύση που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες

Λύσεις ERP
Λύσεις ERP
Εργαλείο ανάπτυξης και λήψης στρατηγικών αποφάσεων
Εργαλείο ανάπτυξης και λήψης στρατηγικών αποφάσεων

Το ERP αποτελεί τον ψηφιακό πυλώνα για όλες τις δραστηριότητες και διαδικασίες ενός οργανισμού. Συμβάλλει στη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα, εξασφαλίζει προστιθέμενη επιχειρηματική αξία και αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση της στρατηγικής σας.

Για την υιοθέτηση της κατάλληλης ERP λύσης, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της SingularLogic εξετάζουν το  σύνολο των διαδικασιών και των απαιτήσεων του οργανισμού, ώστε το προτεινόμενο σύστημα να προσφέρει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα ως προς τους στρατηγικούς του στόχους. Η υλοποίηση της λύσης και η εξατομίκευση και λειτουργίας της από εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη, διασφαλίζουν την ταχύτατη και ορθή υιοθέτηση μιας απόλυτα λειτουργικής λύσης, η οποία είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του συγκεκριμένου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Η πολυετής εμπειρία της SingularLogic στην υλοποίηση έργων ERP της επιτρέπει να επιτυγχάνει ένα άμεσο ξεκίνημα για τον οργανισμό, να υποστηρίζει τη λειτουργική επέκταση του ERP συστήματος που έχει επιλεγεί, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απρόσκοπτη αναβάθμισή του.  

Αποκτήστε την ευελιξία που χρειάζεστε
Αποκτήστε την ευελιξία που χρειάζεστε

Η εξειδίκευση της SingularLogic σε διάφορους κλάδους της αγοράς, σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες κλαδικές λύσεις και τις υπηρεσίες Integration που διαθέτει, μπορεί πραγματικά να διαμορφώσει την ιδανική λύση ERP  που απαντά στις ιδιαιτερότητες του κλάδου και της επιχείρησής σας.

Οι προσφερόμενες λύσεις ERP και η υλοποίηση σχετικών έργων από τη SingularLogic σας εξασφαλίζουν τη  βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, την αύξηση της παραγωγικότητας των  συστημάτων και των εργαζομένων αλλά και την ικανοποίηση των πελατών. Επιπρόσθετα, διασφαλίζουν χρηματοοικονομικό έλεγχο, υψηλές αποδόσεις και έλεγχο στα κόστη, ενώ μέσω της διαλειτουργικότητας του συνόλου των συστημάτων σας παρέχουν έγκυρη και πλήρη πληροφόρηση, που συμβάλλει στην άμεση λήψη στοχευμένων αποφάσεων.  

Η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης και τεχνολογικά προηγμένης λύσης, σας παρέχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις τεχνολογικές εξελίξεις, δίνοντάς σας την απαιτούμενη ευελιξία και προσαρμοστικότητα να εφαρμόζετε με επιτυχία την επιχειρησιακή σας στρατηγική.

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Επένδυση υψηλής απόδοσης & διαχρονική ευελιξία
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Επένδυση υψηλής απόδοσης & διαχρονική ευελιξία
Πολυετής εμπειρία και βαθιά επιχειρηματική γνώση
Πολυετής εμπειρία και βαθιά επιχειρηματική γνώση
Ευρύ portfolio εγχώριων και διεθνών λύσεων
Ευρύ portfolio εγχώριων και διεθνών λύσεων
Εξειδίκευση στη διασύνδεση συστημάτων
Εξειδίκευση στη διασύνδεση συστημάτων
Ικανότητα υλοποίησης σύνθετων έργων
Ικανότητα υλοποίησης σύνθετων έργων
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε οργανισμού
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε οργανισμού
Κάντε το επόμενο βήμα
Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας