Δελτία Τύπου
18 Απρ, 2013

Ένα νέο έργο πληροφορικής, υλοποίησε η SingularLogic για τον όμιλο Goody’s - Everest

Ένα νέο έργο πληροφορικής, υλοποίησε η SingularLogic για τον όμιλο Goody’s - Everest
SHARE

Ένα νέο έργο πληροφορικής, υλοποίησε η SingularLogic για τον όμιλο Goody’s - Everest

Αθήνα, 18 Απριλίου 2013: Ένα νέο έργο πληροφορικής, υλοποίησε η SingularLogic για τον όμιλο Goody’s - Everest που δραστηριοποιείται στον κλάδο της μαζικής εστίασης και αφορά στη μηχανογραφική υποστήριξη των δύο Holding εταιρειών Goody's AE και Everest AE καθώς και των ιδιόκτητων καταστημάτων τους.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού ERP και Business Strategy καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών βάσει εξειδικευμένων απαιτήσεων του ομίλου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τη SingularLogic, στην οικονομική ενοποίηση των εταιρειών με πλήθος ενδοομιλικών συναλλαγών καθώς και στο περιορισμένο χρονικό διάστημα για την έκδοση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στις αρχές του 2013, ενώ σε υλοποίηση βρίσκεται η μηχανογραφική υποστήριξη των βιομηχανιών Hellenic Catering & Olympic Catering του Ομίλου .

Η άμεση, ολοκληρωμένη και ενιαία διοικητική πληροφόρηση, η σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους και η απλούστευση των ενδοεταιρικών διαδικασιών που εξασφαλίζονται από την οικονομική ενοποίηση των εταιρειών, η συνολική μείωση του total cost of ownership (TCO), αποτελούν μερικά από τα οφέλη που θα αποκομίσει ο όμιλος Goodys - Everest.

Ο κ. Θ. Παπανικολάου Διευθύων Σύμβουλος του ομίλου Goody’s – Everest ανέφερε σχετικά «Ένα πολύ σημαντικό έργο πληροφορικής υλοποιήθηκε από τη SingularLogic σε ιδιαίτερα μικρό χρονικό διάστημα. Η υλοποίηση αυτή αποδεικνύει αφενός τη θέληση του ομίλου μας σε δύσκολους καιρούς να επενδύσει στην τεχνολογία, ώστε να μπορεί να προσφέρει στους πελάτες του καινοτόμα και αξιόπιστα προϊόντα για να συνεχίσει να πρωτοπορεί, αφετέρου τη μοναδική δυνατότητα της SingularLogic να προσφέρει τεχνολογικές λύσεις αιχμής, συνδράμοντας αποφασιστικά στην κατεύθυνση επίτευξης των παραπάνω στόχων μας».

Σήμερα οι μεγάλοι Οργανισμοί εμπιστεύονται και αναγνωρίζουν τη SingularLogic ως έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες υλοποίησης, λειτουργίας και υποστήριξης μεγάλων έργων πληροφορικής. Η μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει αποκομίσει η SingularLogic το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, η εφαρμογή δοκιμασμένων μεθοδολογιών και διαδικασιών, η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η αρτιότητα και η συνέπεια εξασφαλίζουν την επιτυχή διεκπεραίωση των συμβάσεων που αναλαμβάνει, καθώς και την περαιτέρω λειτουργική τους υποστήριξη.