Δελτία Τύπου
13 Δεκ, 2017

Η εταιρεία Ι. Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ A.E. – ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. επέλεξε τo Galaxy ERP της SingularLogic

Η εταιρεία Ι. Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ A.E. – ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. επέλεξε τo Galaxy ERP της SingularLogic
SHARE

Η εταιρεία Ι. Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ A.E. – ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. επέλεξε τo Galaxy ERP της SingularLogic

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017: Η εταιρεία Ι. Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ A.E. - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε επέλεξε την επιχειρηματική εφαρμογή Galaxy ERP της SingularLogic, που περιλαμβάνει Εμπορική και Οικονομική Διαχείριση, Γενική Λογιστική και Παραγωγή.

Η εταιρεία Ι. Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ A.E. - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε., είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές Βιομηχανίες παραγωγής και εμφιάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών, Αναψυκτικών και Φυσικού Μεταλλικού Νερού, με έδρα το Αίγιο Αχαΐας.

Το έργο θα υλοποιήσει η εταιρεία IT SUPPORT - ΧΑΨΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, εξουσιοδοτημένος & πιστοποιημένος συνεργάτης της SingularLogic.

Η Ι. Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ A.E. - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. εμπιστεύεται στη SingularLogic τη μηχανογράφησή της τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια και η απόφασή της να αναβαθμίσει το πληροφοριακό της σύστημα βασίζεται εν μέρει, στην άψογη συνεργασία και στα οφέλη που έχει αποκομίσει από αυτήν.

Η εταιρεία με την επιλογή της διασφαλίζει πέραν της εμπορολογιστικής της διαχείρισης, την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου, αλλά και της παραγωγής για λογαριασμό τρίτων (φασόν). Επιπλέον θα καλύψει ιδιαιτερότητες που η δραστηριότητά της επιβάλλει, όπως διαχείριση αποσυσκευασίας, υπολογισμοί άνυδρων & ένυδρων λίτρων, ΕΦΚ οινοπνεύματος, ΕΤΕΠΑ χαρτοσήμου, ΟΓΑ χαρτοσήμου, αλλά και καταστάσεις χημείου και τελωνείο.

Τέλος η διοίκηση της εταιρείας θα μπορεί να σχεδιάζει το μέλλον, εφόσον μέσω της άμεσης και πλούσιας πληροφόρησης θα λαμβάνει τις σωστές και ορθολογικές επιχειρηματικές αποφάσεις, που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της.