Insights
15 Ιουλ, 2022

Μετασχηματισμός με όχημα την Ψηφιακή Τεχνολογία

Μετασχηματισμός με όχημα την Ψηφιακή Τεχνολογία
SHARE

Μετασχηματισμός με όχημα την Ψηφιακή Τεχνολογία

του Δημήτρη Μπακάκου, General Manager στη SingularLogic


Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως έκφραση έχει γίνει ένα buzz word, με αποτέλεσμα να δημιουργεί σημαντικό άγχος σε πολλούς οργανισμούς και στα στελέχη τους, ως fear of missing out – FOMO, που μπορεί να θεωρούν ότι δεν έχουν ακόμα αδράξει τις δυνατότητές του. Ωστόσο, η διαδικασία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι ένα συνεχές ταξίδι. Η ουσία βρίσκεται στο να αντιληφθεί ή να βοηθηθεί να κατανοήσει ο οργανισμός, μέσω εξειδικευμένων συμβούλων τεχνολογίας, τι μπορεί να βελτιώσει σε κάθε λειτουργία του ώστε να είναι αποτελεσματικότερος, να αυξήσει τα έσοδά του, να διασφαλίσει την ανθεκτικότητά του και να αναπτυχθεί. Αυτή η διαδικασία είναι το μεγαλύτερο βήμα στην προσέγγιση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός για να παράγει αξία στον οργανισμό θα πρέπει να διέπεται από συγκεκριμένους στόχους επίτευξης και να υλοποιηθεί μεθοδικά βάσει της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων που τίθενται. Ο στόχος δεν είναι να γίνουν όλα ψηφιακά, αλλά να μετασχηματιστούν όλες αυτές οι παράμετροι και οι συνθήκες που οδηγούν στη στοχευμένη αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών, με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Η αντίσταση στις αλλαγές που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη, ιδιαίτερα όταν μεσολαβούν μεγάλα χρονικά διαστήματα μεταξύ αυτών που πρέπει να μετασχηματιστούν ή και όταν δεν υπάρχει άμεση διασύνδεση μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων που θα κάνουν ορατά τα οφέλη που έχουν να εισπράξουν οι εμπλεκόμενοι. Η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι πάντα ομαλή και αρμονική. Απαιτείται συνεργασία μεταξύ του Business και του ΙΤ ώστε να προσδιοριστούν οι στόχοι, δέσμευση της διοίκησης να υποστηρίζει την υιοθέτηση των μετασχηματισμών που πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε τελικά να ευθυγραμμιστεί ο οργανισμός στο κοινό όραμα.

Η ξεκάθαρη στόχευση, ο χρονισμός και οι μεθοδολογίες υιοθέτησης των ψηφιακών αναβαθμίσεων, αλλά και η εναρμόνιση της κουλτούρας του οργανισμού στις νέες διαδικασίες και συνθήκες, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες αποδοχής των αλλαγών που επιφέρει ο μετασχηματισμός και στην επιτυχημένη τελικά επένδυση που θα επιστρέψει αξία στον οργανισμό.

Γι΄αυτό ακριβώς το λόγο θεωρούμε ότι ο ρόλος μας ως Technology Partner είναι καταλυτικός. Συνδυάζοντας την εμπειρία μας, την τεχνογνωσία και την ικανότητά μας να κατανοούμε τις επιχειρηματικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε οργανισμού, στη SingularLogic χρησιμοποιούμε την τεχνολογία προς όφελός του. Αξιοποιούμε τις κατάλληλες τεχνολογίες ώστε να προβλέψουμε ανάγκες, να σχεδιάσουμε και υλοποιήσουμε λύσεις και υπηρεσίες, οι οποίες οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του με το βέλτιστο τρόπο, συμβάλλοντας και στην ομαλή υιοθέτησή τους.

Επιπρόσθετα, ως μέλος του ομίλου Space Hellas, η SingularLogic έχει τη δυνατότητα να συνοδεύει έναν οργανισμό στο ταξίδι του ψηφιακού του μετασχηματισμού με ένα τεράστιο εύρος λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής που διαθέτει ο Όμιλος. Από τις υποδομές, το hardware και το security έως τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, το λογισμικό και τις υπηρεσίες υλοποίησης, η SingularLogic μπορεί να παρέχει ολιστική ΙΤ προσέγγιση στο σύνολο ενός οργανισμού και να του εξασφαλίζει μεγαλύτερη προστιθέμενη επιχειρηματική αξία.

Ο στόχος όμως, δεν είναι η τεχνολογία. Ο στόχος είναι η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας που θα ενεργοποιήσει και θα αναδείξει με επιτυχία τη στρατηγική του οργανισμού. Η τεχνολογία είναι το μέσο για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πως όμως αξιοποιούνται και υιοθετούνται οι δυνατότητες της τεχνολογίας από τις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς;

Είναι ξεκάθαρο ότι η πανδημία επιτάχυνε την ψηφιακή εξέλιξη στη χώρα μας, έχοντας πραγματοποιήσει εντυπωσιακά βήματα, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που μας δείχνει τον προορισμό. Ωστόσο, ενώ όλοι είμαστε σύμφωνοι με τον προορισμό ο δρόμος που θα μας οδηγήσει σε αυτόν, δεν είναι εύκολος.

Η ικανότητα των οργανισμών να προσαρμόζονται στις συνθήκες που επιτάσσει το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον δεν είναι απλά ζήτημα ανταγωνιστικότητας, αλλά παράγοντας επιβίωσης. Μπορεί στην Ελλάδα να κάναμε σημαντικά βήματα στην ψηφιακή μας εξέλιξη και να κινούμαστε με ταχύτερους ρυθμούς συγκριτικά με το παρελθόν, ωστόσο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το σημείο εκκίνησής μας ήταν πολύ χαμηλότερα από το μέσο Ευρωπαϊκό. Αυτό σημαίνει ότι σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας οι ελληνικοί οργανισμοί εξακολουθούν να είναι λιγότερο ανταγωνιστικοί σε σχέση με άλλες χώρες.

Οι προκλήσεις είναι πολλές και αυξάνονται διαρκώς, η ανάπτυξη είναι ζητούμενο για όλους, ο ανταγωνισμός είναι αδυσώπητος, το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κάθε οργανισμός είναι όλο και πιο απαιτητικό.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην ψηφιακή εποχή του σήμερα, περνά μέσα από την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνολογιών. Ο μετασχηματισμός που προκαλείται αλλάζει τα μοντέλα λειτουργίας ακόμα και διοίκησης των οργανισμών κάνοντάς τους πιο ευέλικτους, ταχύτερους και αποδοτικότερους, μέσα από την αυτοματοποίηση αλλά και τη διαφάνεια στην πληροφορία, επιτρέποντας την άμεση και στοχευμένη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση και πρόβλεψη κάθε πρόκλησης.

Οι οργανισμοί σήμερα μπορούν να ανταπεξέλθουν στοχευμένα στο πολυσύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον που δρουν, διαμορφώνοντας και υλοποιώντας την τεχνολογική στρατηγική που τους αρμόζει.