Δελτία Τύπου
28 Μαρ, 2013

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η SingularLogic απέδειξε την ανθεκτικότητα των επιχειρησιακών της λειτουργιών το 2012

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η SingularLogic απέδειξε την ανθεκτικότητα των επιχειρησιακών της λειτουργιών το 2012
SHARE

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η SingularLogic απέδειξε την ανθεκτικότητα των επιχειρησιακών της λειτουργιών το 2012

Αθήνα 28 Μαρτίου 2013: Μέσα σε ένα περιβάλλον μακροοικονομικής αστάθειας και χρηματοοικονομικής δυσπραγίας, ο όμιλος SingularLogic κατάφερε το 2012 να διατηρήσει θετική λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 852 χιλ. ευρώ, ενώ ολοκλήρωσε το στρατηγικό επανασχεδιασμό του και μια ριζική λειτουργική αναδιάρθρωση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για σημαντική και βιώσιμη ανάκαμψη της κερδοφορίας το 2013.

Παρά το αρνητικό κλίμα που κυριάρχησε το 2012, με την πολιτική και οικονομική αστάθεια να εντείνουν την ανασφάλεια των επιχειρήσεων και να οδηγούν σε αναβολή ή ματαίωση αρκετών επενδυτικών σχεδίων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, η SingularLogic κατόρθωσε να συγκρατήσει το ρυθμό μείωσης των πωλήσεών της στο 5% (€56 εκατ.), τη στιγμή που η IDC εκτιμά ότι η κάμψη στην ελληνική αγορά πληροφορικής θα ανέλθει σε 13% το 2012. Επιπλέον, οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν θετικές, αντικατοπτρίζοντας τη βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Το 2012, η SingularLogic επιβεβαίωσε τη σταθερή της προσήλωση στην ανάπτυξη και την επιχειρηματική ευελιξία, προχωρώντας σε λειτουργική αναδιάρθρωση με στόχο την επικέντρωση τόσο σε δραστηριότητες όπου κατέχει ηγετική θέση και υψηλά μερίδια αγοράς (τυποποιημένο λογισμικό και υλοποίηση μεγάλων έργων), όσο και στους τομείς του Outsourcing και Cloud Computing, που παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη. Συγχρόνως, ανέλαβε να υλοποιήσει για το μεγάλο Ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σημαντικά νέα έργα όπως το “Εθνικό Ποινικό Μητρώο”, οι “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας”, το ERP των Ομίλων ΠΕΝΤΕ–ΓΑΛΑΞΙΑΣ & ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, το νέο ολοκληρωμένο ΙΤ σύστημα του Ομίλου Vivartia και τη συλλογή και μετάδοση δύο εκλογικών αναμετρήσεων του 2012 για λογαριασμό του ΥΠΕΣ. Αντίστοιχα στην αγορά των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων προχώρησε με το λανσάρισμα νέων καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού, ενώ παράλληλα διεύρυνε την πελατειακή του βάση με την απόκτηση σημαντικού αριθμού νέων πελατών. Η εμπιστοσύνη στο υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ομίλου αναδεικνύεται και από τις διαδοχικές πιστοποιήσεις μεγάλων διεθνών εταιρειών πληροφορικής, όπως η SAP και η Oracle.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 καταγράφηκε αύξηση των πωλήσεων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος αντιστρέφοντας την αρνητική τάση των τριών πρώτων τριμήνων, αντανακλώντας την επιτυχημένη στρατηγική εξωστρέφειας της SingularLogic και τη σταδιακή βελτίωση του πολιτικοοικονομικού κλίματος.

Στο πλαίσιο της προσαρμογής στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, ο όμιλος προχώρησε σε μη ταμειακές διαγραφές στοιχείων ενεργητικού συνολικού ύψους 35.8 εκατ.ευρώ, που αφορούν κυρίως την αναπροσαρμογή της αξίας άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και μη ανακτήσιμες απαιτήσεις.

Οι δυσκολίες στην αγορά Πληροφορικής αναμένεται να διατηρηθούν και κατά το 2013. Όμως η βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών σε αρκετούς τομείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και η σταδιακή απεμπλοκή των δημόσιων έργων πληροφορικής εκτιμάται ότι θα δώσουν ώθηση στον κλάδο των υπηρεσιών πληροφορικής. Αντιθέτως, αναμένεται να διατηρηθεί η πίεση στον κλάδο του λογισμικού για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2012, η κ. Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος της SingularLogic σημείωσε τα εξής: ”Μέσα σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερες δυσκολίες, κατορθώσαμε να επιβραδύνουμε σημαντικά την αρνητική πορεία κρίσιμων μεγεθών και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και τις νέες βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ομίλου. Η λειτουργική αναδιάρθρωση την οποία ολοκληρώσαμε με επιτυχία είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους μέσα από μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, τα οποία οδήγησαν στην εξοικονόμηση €7.8 εκατ., τμήμα της οποίας θα αποτυπωθεί και στα αποτελέσματα του 2013.

Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, προκειμένου να συμφωνήσουμε σε ένα σχέδιο αναχρηματοδότησης των δανειακών μας υποχρεώσεων, ώστε να αποκατασταθούν και οι δείκτες ρευστότητας του ομίλου. Το 2013 αποτελεί για μας χρονιά ορόσημο για τη θεμελίωση του νέου στίγματος της SingularLogic, παραμένοντας προσηλωμένοι στη βέλτιστη διαχείριση του κόστους και του κεφαλαίου κίνησης και έχοντας ως στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών του Ομίλου σε υψηλά επίπεδα. Με στρατηγικούς άξονες τη διεύρυνση της βάσης των πελατών μας στην εγχώρια αγορά, την εστίαση σε κάθετες προσοδοφόρες αγορές και τη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού, η SingularLogic θα συνεχίσει να αξιοποιεί το ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει, εδραιώνοντας περαιτέρω την κυρίαρχη θέση της στην ελληνική αγορά πληροφορικής”.