Δελτία Τύπου
04 Ιουν, 2013

PCS: Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η μηχανογραφική υποστήριξη της AMK της ALPHA BANK

PCS: Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η μηχανογραφική υποστήριξη της AMK της ALPHA BANK
SHARE

PCS: Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η μηχανογραφική υποστήριξη της AMK της ALPHA BANK

Αθήνα 4 Ιουνίου 2013: H Professional Computer Services AE, μέλος του ομίλου SingularLogic, ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τη μηχανογραφική υποστήριξη της διαδικασίας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ALPHA BANK.

Η μηχανογραφική πλατφόρμα PCS Corporate Actions κάλυψε το σύνολο των εργασιών της συγκεκριμένης αύξησης συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων και προεγγραφών από το σύνολο του δικτύου της ALPHA BANK (front office), τη συγκέντρωση, έλεγχο και επεξεργασία όλων των αιτήσεων συμπεριλαμβανομένων και των αρχείων των χειριστών (middle office) και την οριστική εκκαθάριση, κατανομή και αποστολή των σχετικών αρχείων προς την ΕΧΑΕ (back office). Η PCS, εκτός από την υποστήριξη της συγκεκριμένης πλατφόρμας, σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκκαθάρισης διέθεσε άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, δρώντας συμβουλευτικά στα στελέχη της Τράπεζας.

Η συγκεκριμένη ΑΜΚ, πέραν της σημασίας που είχε για τον ευρύτερο Τραπεζικό κλάδο αποτέλεσε - από μηχανογραφικής άποψης - μια διαδικασία ιδιαίτερα αυξημένης δυσκολίας λόγω του πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων και των ειδικών όρων της αύξησης.