Δελτία Τύπου
24 Οκτ, 2017

Σε λειτουργία το Galaxy της SingularLogic, στην εταιρεία FOODRINCO Α.Ε.

Σε λειτουργία το Galaxy της SingularLogic, στην εταιρεία FOODRINCO Α.Ε.
SHARE

Σε λειτουργία το Galaxy της SingularLogic, στην εταιρεία FOODRINCO Α.Ε.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο Galaxy της SingularLogic, στην εταιρεία FOODRINCO A.E., του ομίλου επιχειρήσεων ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ. Η εταιρεία ειδικεύεται στη διανομή τροφίμων και ποτών, κορυφαίων σημάτων της αγοράς και λειτουργεί τις λύσεις Galaxy ERP & Galaxy CRM, για 25 χρήστες.

Το έργο περιλάμβανε την εγκατάσταση της λύσης, τη μετάπτωση των δεδομένων από το παλαιό σύστημα, την παραμετροποίηση βάσει των ιδιαιτεροτήτων της εταιρείας, την εκπαίδευση των χρηστών και τέλος την παραγωγική λειτουργία όλων των εφαρμογών της λύσης Galaxy. Υλοποιήθηκε δε από τους εξειδικευμένους συμβούλους της SYSTEM SOFT ΑΕ, θυγατρικής εταιρείας της SingularLogic.

Λειτουργώντας τη λύση Galaxy σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, η FOODRINCO AE ικανοποιεί τις προσδοκίες της για ενιαία παρακολούθηση των εταιρειών του Ομίλου, πλήρη υποστήριξη των εσωτερικών διαδικασιών (workflows) για την λήψη και εκτέλεση παραγγελιών, αυτόματη διασύνδεση με τα υποσυστήματα διαχείρισης Αποθηκών (WMS) και Δρομολόγησης, διαδικασίες εγκρίσεων, παρακολούθηση δαπανών σε πολλαπλά κέντρα κόστους. Παράλληλα αξιοποιεί την εκτεταμένη και αναλυτική παρακολούθηση προϋπολογισμών, των εμπορικών πολιτικών των πελατών, των ειδικών συμφωνιών και του cash flow της.

Με δεδομένο ότι η FOODRINCO AE λειτουργεί με απόλυτα αυτοματοποιημένες διαδικασίες ικανοποιώντας τις υψηλές διοικητικές και λειτουργικές τις ανάγκες, επένδυσε και λειτουργεί στο σύγχρονο τεχνολογικά πληροφοριακό σύστημα Galaxy, εξασφαλίζοντας αφενός την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει χρόνια τώρα και αφετέρου τη σημαντική θέση της στο επιχειρείν της εγχώριας αγοράς