Δελτία Τύπου
23 Νοε, 2016

SingularLogic: ενισχύει τη θέση της στην αγορά ενέργειας

SingularLogic: ενισχύει τη θέση της στην αγορά ενέργειας
SHARE

SingularLogic: ενισχύει τη θέση της στην αγορά ενέργειας

Αθήνα 23 Νοεμβρίου 2016: Ένα νέο έργο πληροφορικής στην αγορά της ενέργειας ανέλαβε η SingularLogic, μέλος του Ομίλου MIG, που αφορά στην υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τα ΕΛΤΑ, ως εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.

Η SingularLogic τα τελευταία χρόνια κινείται με στρατηγικούς άξονες τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης στην ελληνική και διεθνή αγορά εστιάζοντας σε κάθετες προσοδοφόρες αγορές, με το πλεονέκτημα ότι η τεχνογνωσία και εμπειρία σε έργα, της δίνουν τη δυνατότητα να εμβαθύνει στις ιδιαίτερες επιχειρηματικές ανάγκες των αγορών αυτών αλλά και να υλοποιεί με επιτυχία τα σύνθετα έργα που αναλαμβάνει.

Με το έργο των ΕΛΤΑ η εταιρεία ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά της ενέργειας στην οποία έχει επενδύσει δυναμικά τα τελευταία χρόνια, μηχανογραφώντας μέχρι σήμερα την πλειοψηφία των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Το έργο κατακυρώθηκε στη SingularLogic μετά από διαγωνιστική διαδικασία και περιλαμβάνει την προμήθεια και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη διαχείριση και διεκπεραίωση όλων των εργασιών, που σχετίζονται με τη δραστηριοποίηση του Οργανισμού ως εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Ενδεικτικά, το σύστημα θα υποστηρίζει την αρχική δήλωση εκπροσώπησης των παρόχων, τη διαχείριση των εργασιών που υπάγονται στο σύστημα του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, την υποβολή δήλωσης φορτίου καθώς και την απόδοση των απαιτούμενων τελών και φόρων προς τρίτα μέρη. Παράλληλα, θα υποστηρίζει όλη την παρακολούθηση, χρέωση και εξόφληση χρεώσεων των τελικών καταναλωτών, τη διαδικασία ανεύρεσης νέων πελατών, την καταγραφή και εξυπηρέτηση παραπόνων όπως και τον προγραμματισμό marketing ενεργειών.

Η σύμβαση του έργου είναι διετής και περιλαμβάνει προμήθεια, υλοποίηση, υπηρεσίες εγκατάστασης, προσαρμογής, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης, δοκιμαστικής λειτουργίας και υποστήριξης.

Σήμερα, οι μεγάλες εταιρείες και Οργανισμοί εμπιστεύονται και αναγνωρίζουν τη SingularLogic ως έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες σχεδιασμού, υλοποίησης, λειτουργίας και υποστήριξης μεγάλων έργων πληροφορικής. Η πολυετής τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει αποκομίσει η SingularLogic, το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, η εφαρμογή δοκιμασμένων μεθοδολογιών και διαδικασιών, η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με την αρτιότητα και τη συνέπεια εξασφαλίζουν την επιτυχή διεκπεραίωση και την περαιτέρω λειτουργική υποστήριξη των έργων που αναλαμβάνει.