Δελτία Τύπου
05 Σεπ, 2017

SingularLogic:Η εταιρεία ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ EΕ - mi Cafetal επέλεξε την εφαρμογή Galaxy

SingularLogic:Η εταιρεία ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ EΕ - mi Cafetal επέλεξε την εφαρμογή Galaxy
SHARE

SingularLogic:Η εταιρεία ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ EΕ - mi Cafetal επέλεξε την εφαρμογή Galaxy

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2017: Η εταιρεία ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ με τον διακριτικό τίτλο mi Cafetal, επέλεξε για τη μηχανογράφησή της την επιχειρηματική εφαρμογή Galaxy ERP της SingularLogic, που περιλαμβάνει Εμπορική και Οικονομική Διαχείριση, Γενική και Αναλυτική Λογιστική. Η εταιρεία λειτουργεί ήδη τη λύση Retail της SingularLogic, σε 17 κυλικεία Νοσοκομείων και πλοίων.

Το έργο, την υλοποίηση του οποίου θα πραγματοποιήσει ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της SingularLogic ΚΟΥΒΕΛΑΣ - ΣΚΛΗΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, αφορά την μηχανογράφηση σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο και υπερσύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον, των κεντρικών γραφείων της εταιρείας.

Η απόφασή της ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ EΕ - mi Cafetal να αναβαθμίσει το πληροφοριακό της σύστημα στη σύγχρονη τεχνολογία Galaxy, βασίζεται στα μοναδικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το εξαιρετικά σύγχρονο και εύκολο περιβάλλον εργασίας, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η πλούσια και αναλυτική στατιστική πληροφόρηση. Επίσης η απομακρυσμένη πρόσβαση στα δεδομένα της εταιρείας αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα επιλογής, εφόσον συμβάλει σημαντικά στην άμεση πληροφόρηση της διοίκησης της εταιρείας.

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά της εφαρμογής Galaxy σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη SingularLogic και τo συνεργάτη της ΚΟΥΒΕΛΑΣ - ΣΚΛΗΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, διασφαλίζουν στην εταιρεία ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ με τον διακριτικό τίτλο mi Cafetal, μέγιστα επιχειρηματικά οφέλη, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και αύξηση της αποδοτικότητάς της, αλλά και στη λήψη σωστών και ορθολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων.