Δελτία Τύπου
23 Φεβ, 2018

Στη SingularLogic τα έργα προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Στη SingularLogic τα έργα προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
SHARE

Στη SingularLogic τα έργα προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2018: Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) ανέθεσε, μετά από διαγωνισμό, στη SingularLogic, μέλος του Ομίλου MIG, δύο έργα για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού €958.020, πλέον ΦΠΑ. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

O στόχος των δύο έργων είναι η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Επαγγελματική Εκπαίδευση, η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσοι μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, με σκοπό την ένταξη και εξοικείωσή τους στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Η SingularLogic ανέλαβε την προμήθεια, εγκατάσταση, επίδειξη λειτουργίας και υποστήριξης εξοπλισμού τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και λογισμικών ανοιχτού κώδικα (open source), σε σχολικές μονάδες των νομών Λέσβου, Χίου και Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Αναλυτικότερα, τα έργα αφορούν στον εξοπλισμό των 211 σχολικών νησιωτικών μονάδων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με τον αναγκαίο τεχνολογικό εξοπλισμό ο οποίος περιλαμβάνει, 1.300 συστήματα (Workstations, PCs, οθόνες και Laptops της DELL), 391 προβολικά και διαδραστικά συστήματα της EPSON, εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής και περιφερειακά μηχανήματα (εκτυπωτικά πολυμηχανήματα, κάμερες, access point router κ.λπ.). Ο εξοπλισμός θα έχει προεγκατεστημένο λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source) και διδακτικό υλικό μέσα από τις κοινότητες χρηστών των ανοικτών τεχνολογιών, αλλά και από δράσεις υποστήριξης και επιμόρφωσης πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση του εξοπλισμού, που σχεδιάστηκαν από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Τα έργα θα υλοποιηθούν και θα υποστηριχθούν από τη SingularLogic σε συνεργασία με το δίκτυο συνεργατών της, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου