Υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης του έργου Αναβάθμιση της Ασφάλειας του Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Πελοποννήσου μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ένωσης εταιρειών SingularLogic - Space Hellas - Top Vision
Αυγ 29, 2022

Υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης του έργου Αναβάθμιση της Ασφάλειας του Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

OTA
Public Sector
News & Insights