Με εστίαση στις τεχνολογίες της Microsoft, ο Βασίλης Μαλισιόβας αναλαμβάνει Business Applications Services Manager, στη SingularLogic
Ιουλ 05, 2022

Με εστίαση στις τεχνολογίες της Microsoft, ο Βασίλης Μαλισιόβας αναλαμβάνει Business Applications Services Man...

Technology Partners
News & Insights