Η SingularLogic ανέλαβε το έργο “Managed Printing Services” για τις εταιρείες Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, METROPOLITAN HOSPITAL, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ & Y-LOGIMED του Hellenic Healthcare Group
Ιουν 22, 2022

Η SingularLogic ανέλαβε το έργο “Managed Printing Services” για τις εταιρείες Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, METROPOLITAN HOS...

Private Sector
HealthCare
News & Insights